Dažniausiai užduodami klausimai

Sukurta 2019.01.28 / Atnaujinta 2020.05.21 14:27
 • Ar po Brexit keliaujant į Jungtinę Karalystę užteks turėti Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelę, ar bus reikalinga viza?
  ES piliečiai, atvykstantys po sausio 31 d., galės patekti į JK tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir dabar. JK vyriausybė teigia, kad nacionalinių asmens tapatybės kortelių naudojimas bus laipsniškai nutrauktas (tikslus terminas kol kas nežinomas).

 • Iki kada Europos Sąjungos piliečiai galės vykti į JK be vizos?
  Dar nėra nustatyta tiksli data.

 • Ar po Brexit neatsiras vizos ES piliečių kelionėms į JK?
  Tai priklauso tik nuo JK, tačiau pagal 2019 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/592, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1806, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos JK piliečiams nustatomas bevizis režimas su ES, su sąlyga, kad JK taip pat taikys bevizį režimą visų ES valstybių narių ir Šengeno valstybių piliečių atžvilgiu. Jeigu JK ateityje nustatytų vizos reikalavimą bent vienos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams, turėtų būti taikomas Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnyje numatytas abipusiškumo mechanizmas.

 • Kuo artimiausiu metu reikėtų pasirūpinti JK gyvenantiems lietuviams?
  LR piliečiams, gyvenantiems JK ir ketinantiems pasilikti po Brexit būtina turėti galiojantį asmens dokumentą: LR pasą arba asmens tapatybės kortelę.

  Atsižvelgiant į didelius srautus dėl pasų/Asmens Tapatybės Kortelių atnaujinimo Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, informuojame, kad Lietuvoje pasą/ATK galima gauti per 5 darbo dienas ir greičiau.

  LR piliečiams po Brexit planuojantiems likti gyventi, dirbti, studijuoti JK, patariama sekti JK vyriausybės skelbiamą informaciją apie naują registracijos sistemą ES piliečiams JK EU Settlement Scheme, kuri yra diegiama dėl Brexit.

 • Po Brexit svarstau sugrįžti gyventi į Lietuvą, kaip sužinoti visą su grįžimu susijusią aktualią informaciją?
  Džiugu, kad renkiesi Lietuvą. Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ yra įsteigęs nemokamą telefono liniją JK gyvenantiems lietuviams, kur „vieno langelio“ principu teikiamos konsultacijos visais su gyvenimu Lietuvoje ar grįžimu į ją klausimais. Skambink nemokamu tel. +448000318521. „Renkuosi Lietuvą“ tinklalapyje yra pateikiama išsami įvairių sričių informacija, susijusi su grįžimu į Lietuvą.

 • Kokių pokyčių tikėtis pereinamojo laikotarpiu metu (iki 2020 m. gruodžio 30 d.), jei JK išstos iš ES pagal išstojimo sutartį?
  Esminių pokyčių prekybos sąlygoms nebus. Pereinamojo laikotarpio metu ES ir JK derėsis dėl ateities prekybinio režimo.

 • Ar nesutriks oro susisiekimas su JK?
  Neturėtų sutrikti. Tai bus užtikrinama ES lygmens teisės aktais, kuriais tikimasi, kad vadovausis ir JK.

  2018 11 13 Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuos siekiama nustatyti laikinas vienašales priemones oro susisiekimui tarp ES ir JK vykdyti po JK išstojimo iš ES (No-deal atveju), t.y. numatyti.

 • Kuo skiriasi išankstinio nuolatinio ir nuolatinio gyventojo statusas?
  Išankstinio nuolatinio gyventojo statusas skirtas Europos Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie JK gyveno trumpiau nei 5 metus. Praleidus 5 metus JK galima teikti paraišką norint gauti nuolatinio piliečio statusą.

 • Iki kada galima teikti paraiškas nuolatinio gyventojo statusui gauti?
  Iki 2021 m. birželio 31 dienos. Po šių terminų paraišką galima teikti tik turint labai svarbią priežastį, kodėl paraiška nebuvo pateikta iki termino pabaigos.

 • Kas turi teikti paraiškas nuolatinio gyventojo statusui gauti?
  Visi Europos Sąjungos piliečiai norintys likti gyventi JK po jos išstojimo iš Europos Sąjungos.

 • Jei mano sutuoktinis turi ne Europos Sąjungos pilietybę ar jis gali teikti paraišką nuolatinio gyventojo statusui gauti?
  Taip, jis turi tai padaryti norėdamas likti JK po jos išstojimo iš ES.

 • Jungtinėje Karalystėje gyvenau ilgiau nei 5 metus, tačiau negavau nuolatinio gyventojo statuso? Kodėl taip galėjo nutikti? Ką daryti?
  Gali būti, kad pritrūko įrodymų apie jūsų buvimą JK, jei nedirbote ir nepavyko rasti pakankamai įrodymų jūsų buvimui JK nustatyti. Tokiu atveju, galima paraišką pildyti antrą kartą įkeliant daugiau įrodymų apie jūsų buvimą JK minimu laikotarpiu, tai gali būti banko išrašai, nuomos sutartis ir t.t.

 • Kokių dokumentų reikia norint teikti paraiškas nuolatinio gyventojo statusui gauti?
  Jums reikės tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės), skaitmeninės nuotraukos, draudimo numerio ar kito dokumento, įrodančio jūsų gyvenamą vietą JK, mobilaus telefono numerio, el. pašto adreso. Jei teikiate paraišką vaiko nuolatinio gyventojo statusui gauti jums taip pat reikės dokumento, įrodančių giminystės ryšį.

 • Kada gali būti prarastas nuolatinio gyventojo statusas?
  Įvykdžius rimtą nusikaltimą arba ilgiau nei 6 mėnesius negyvenant JK.

 • Kokiais atvejais gali būti panaikintas nuolatinio gyventojo statusas? Ar statusas bus panaikintas, jeigu neatnaujinsiu asmeninės informacijos (tel. numerio, el. pašto)?
  Nuolatinio gyventojo statusas gali būti panaikintas tik tuo atveju, jei žmogus įvykdė nusikaltimą arba daugiau nei 5 metus gyvena už JK ribų.

 • Kaip darbdavys / gyvenamojo būsto nuomotojas atskirs ES piliečius, kurie atvyko iki spalio 31 d. ir dar nepateikė prašymo dėl nuolatinio gyventojo (settled) statuso, nuo ES piliečių, kuris atvyko po šios datos, „nesusitarimo“ (no-deal) atveju?
  Darbdavys ar nuomotojas negali reikalauti pateikti savo statuso iki 2020 metų gruodžio mėnesio.

 • Jei persikėliau į JK prieš kelias savaitės, ar jau galiu gauti išankstinio nuolatinio gyventojo statusą (pre-settled status)?
  Taip, tereikia vieno dokumento įrodančio jūsų gyvenamąją vietą JK, tai gali būti nuomos sutartis, banko duomenys ir t.t.

 • Pastaruosius 20 metų gyvenu JK, mokėjau mokesčius. Kodėl turiu pildyti dokumentus dėl nuolatinio gyventojo (settled) statuso?
  Jei esate ES pilietis, gyvenantis JK, ir norite apsaugoti savo buvimo JK teisę, turite kreiptis dėl nuolatinio gyventojo (settled) statuso.

  Jeigu JK gyvenote 5 ar daugiau metų, turėtumėte kreiptis dėl nuolatinio gyventojo (settled) statuso.

  Jeigu JK gyvenote mažiau nei 5 metus, turėtumėte kreiptis dėl išankstinio nuolatinio gyventojo (pre-settled) statusą.

 • Jei mano vaikai turi Jungtinės Karalystės pilietybę, ar jiems reikės vizos norint keliauti į Lietuvą po Brexit?
  Ne, viza jiems nebus reikalinga.

 • Mano nepilnametis sūnus gyvena Ispanijoje, ar jis gali gauti nuolatinio piliečio statusą?
  Negali tol, kol nebus atvykęs į JK. Jam atvykus galima teikti paraišką nuolatinio gyventojo statuso gavimui susiejant vaiko paraišką su tėvų paraiška.

 • Jei aš ir mano žmona abu turime nuolatinio gyventojo statusą, kokį statusą gimęs gaus mūsų vaikas?
  Šiuo atveju yra du pasirinkimai. Vienu atveju galima kreiptis į JK vidaus reikalų ministeriją ir sumokėjus 1012 svarų mokestį, gauti JK pilietybę. Kitu atveju galima gauti vaikui nuolatinio gyventojo statusą susiejant jo paraišką su tėvų teikiama paraiška.

 • Jei aš noriu gauti išankstinio nuolatinio gyventojo statusą, tačiau gyventi JK nepilnus metus, ar reikia turėti nuolatinę gyvenamą vietą?
  Tuo metu, kai esate išvykę jums nebūtina turėti nuolatinės gyvenamosios vietos, tačiau gyvenant JK svarbu pateikti įrodymus apie savo buvimą valstybėje. Svarbu paminėti, kad turint išankstinio nuolatinio gyventojo statusą ir norint jo neprarasti svarbu iš JK nebūti išvykus ilgiau nei 6 mėnesiai per metus.

 • Aš negaliu savo nuolatinio gyventojo statuso formos užpildyti internetu. Ar yra kokie nors tiesioginiai telefono numeriai ar adresai, kurie man galėtų padėti?
  Tokiu atveju galima skambinti į tam skirtus centrus. Jei esate JK tuomet galite skambinti numeriu: 0300 123 7379. Jei esate už JK ribų galite skambinti numeriu: +44 203 080 0010. Ten jums bus suteikta visa reikiama informacija.

 • Ar reikės atlikti kokius nors formalumus tam, kad likti gyventi, dirbti JK? Kur susipažinti su naujojo JK nuolatinio gyventojo statuso įgijimo taisyklėmis ir sužinoti kreipimosi sąlygas?
  Taip, ES piliečiai, gyvenantys JK, galės įgyti leidimą likti gyventi JK įgyjant „settled status“ arba „prie-settled status“. Tą padaryti bus galima kreipiantis į atsakingas JK institucijas (JK Vidaus reikalų ministeriją – UK Home office).

 • Ar JK bus pripažįstami Lietuvoje išduoti vairuotojo pažymėjimai?
  Taip, tikimąsi, kad turėtų būti pripažįstami. Lietuvoje išduodamuose nacionaliniuose vairuotojo pažymėjimuose naudojamos tarptautinės A, B, C, D ir E vairavimo kategorijos, tai atitinka Ženevos konvencijos dėl kelių eismo (1949 m.) ir Vienos konvencijos dėl kelių eismo (1968 m.) konvencijų reikalavimus. Lietuva ir JK abi yra prisijungusios prie šių konvencijų, jas ratifikavusios. Todėl JK turėtų be kliūčių pripažinti LT išduodamus vairuotojo pažymėjimus.

  Tikimasi, kad iki šių metų pabaigos JK nebus reikalaujama, kad vairuotojai kartu su lietuvišku nacionaliniu vairuotojo pažymėjimu (kuris yra ES pavyzdžio) pateiktų ir tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

  Pagal VRM ir Regitros informaciją, nuo 2020 m. sausio 1 d. Regitroje bus galima užsisakyti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą (šiuo metu ruošiamasi išdavimui). Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas – tai nacionalinio pažymėjimo vertimas į oficialias JT Europos Ekonomikos Komisijos (EKK) kalbas.

 • Kaip Lietuvoje bus pripažįstami JK išduoti vairuotojo pažymėjimai?
  Lietuvoje bus pripažįstami JK išduoti vairuotojo pažymėjimai. Vadovaujamasi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 str. 9 d.: "Lietuvos Respublikoje išduoto vairuotojo pažymėjimo nereikia turėti asmenims, turintiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse išduotus galiojančius vairuotojo pažymėjimus. 1926 metų Paryžiaus konvencijos dėl automobilių eismo, 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo ir 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo reikalavimus atitinkantys nacionaliniai ir tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai Lietuvos Respublikoje galioja, jeigu jų turėtojas nėra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas. Šie užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai nepripažįstami, jeigu jų turėtojai nėra sukakę šio įstatymo nustatyto amžiaus arba jeigu vairuotojo pažymėjimai buvo išduoti asmenims, kuriems atimta teisė vairuoti transporto priemones ar kurie nustatyta tvarka nesusigrąžino teisės vairuoti transporto priemonę po to, kai ji buvo atimta. Be to, nepripažįstami vairuotojo pažymėjimai, išduoti asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra apribotas, sustabdytas ar vairuotojo pažymėjimas atimtas jį išdavusioje valstybėje."

 • Iki kada galima teikti paraiškas nuolatinio gyventojo statusui gauti?
  Iki 2021 m. birželio 30 dienos. Po šio termino paraišką galima teikti tik turint labai svarbią priežastį, kodėl paraiška nebuvo pateikta iki termino pabaigos.

 • Kokiais atvejais gali būti panaikintas nuolatinio gyventojo statusas? Ar statusas bus panaikintas, jeigu neatnaujinsiu asmeninės informacijos (tel. numerio, el. pašto)?
  Nuolatinio gyventojo statusas gali būti panaikintas tik tuo atveju, jei žmogus įvykdė nusikaltimą arba daugiau nei 6 mėnesius per metus gyvena už JK ribų.

 

Į kitus jums kylančius, su Brexit susijusius klausimus ieškokite atsakymų čia.