Kaip mus rasti?

LIETUVOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

Adresas: Rue Belliard 41-43, 1040 Brussels, BELGIUM

plačiau »

Tel. +32 2 771 01 40
Faksas +32 2 771 45 97
El. paštas

Darbo ir praktikos galimybės

Sukurta 2015.10.26 / Atnaujinta 2018.10.09 13:32

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-os) pareigybę

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

3. turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;

4 žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus;

5. išmanyti atstovybės, ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles;

6. žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;

7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vairuoja tarnybinę(es) transporto priemonę(es);

2. veža atstovybės darbuotojus, delegacijas, atstovybės svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;

3. prižiūri tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;

4. rūpinasi transporto priemonės(ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos(jų) remontą;

5. rūpinasi tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) draudimo reikalais;

6. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone(ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės(ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;

7. pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;

8. prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es), gabena krovinius į atstovybę ir iš jos; 

9. prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;

10. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – vairuotojo darbo patirtis, anglų arba prancūzų kalbos mokėjimas.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. spalio 23 d. 18 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti:

1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae),

2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba),

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus,

4. teisę vairuoti (B kategorija) patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patalpose arba nuotoliniu būdu (telefonu, „Skype“ vaizdo skambučiu).

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].

Kviečiame studentus atlikti praktiką Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje

Praktikos metu:

įgysite praktinių žinių ir gebėjimų tarptautinių santykių srityje, pagilinsite žinias apie Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos formavimą, susipažinsite su Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungoje specifika, pasisemsite naudingos informacijos studijų baigiamiesiems darbams.

Pagrindiniai kriterijai ir sąlygos:

  • paraiškas teikiantys asmenys turi būti Lietuvos piliečiai;
  • kandidatai turi būti baigę ne mažiau kaip 2 studijų kursus arba baigę aukštąją mokyklą ne daugiau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios;
  • visas su praktikos arba stažuotės atstovybėje atlikimu susijusias išlaidas apmoka pats asmuo; kiekvienam praktiką baigusiam asmeniui įteikiamas praktikos atlikimo įvertinimas;
  • praktikos ar stažuotės trukmė – nuo 4 savaičių iki 6 mėnesių;
  • būtinos geros anglų kalbos žinios, prancūzų kalbos mokėjimas - privalumas.

Susidomėjusius praktika atstovybėje, prašome atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką adresu: [email protected]. Apie pageidavimą atlikti praktiką prašome pranešti likus mažiausiai  3 mėnesiams iki planuojamos praktikos ar stažuotės pradžios. Prieš kreipiantis taip pat rekomenduojame susipažinti su „Praktikos ir stažuočių atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašu“.

Naujienlaiškio prenumerata