Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

Tel. +32 2 771 01 40
Faksas +32 2 771 45 97
El. paštas
Naujienos Spausdinti RSS

Kas svarbaus Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų įvyko ES institucijose kovo 25-29 d.?

Sukurta 2019.03.29 / Atnaujinta 2019.03.29 18:33
  Kas svarbaus Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų įvyko ES institucijose kovo 25-29 d.?

  Net 12 LR ministerijų ir Vyriausybės kanceliarijos atstovai susitiko su aukštais ES institucijų pareigūnais, atsakingais už ES biudžeto, inovacijų, konkurencingumo, energetikos, klimato, gynybos ir saugumo politikos formavimą. EP priėmė sprendimus dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo ir dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Tiesa, šiuos EP sprendimus dar turės patvirtinti ES šalių ministrai. EP taip pat pasitvirtino poziciją deryboms dėl sezoninio laiko keitimo.

   

  Neformalus susisiekimo ministrų susitikimas

  Kovo 26-27 d. vyko neformalus Transporto ministrų Tarybos posėdis, kurio metu ministrai diskutavo apie ilgalaikę ES klimato kaitos strategiją sąsajoje su ES mobilumo ateitimi, sujungiamumo ir sanglaudos stiprinimą per TEN-T (transeuropinį transporto tinklą) ir CEF (Europos infrastruktūros tinklų priemonę) bei apie daugiarūšį transportą. Kartu įvyko daugiašalis bendraminčių šalių susitikimas (LT, LV, HU, BG, PL) dėl mobilumo paketo. Ministrai pabrėžė poreikį tęsti bendras pastangas siekti palankesnio EP teksto bei siekti pritraukti iškritusias iš bendraminčių grupės šalis. Ministrai sutarė, kad tolesnė veiksmų koordinacija bus vykdoma atašė lygmeniu Briuselyje. Lietuvai atstovavo susisiekimo viceministras R. Degutis. 

  Išvažiuojamasis VESK posėdis

  Kovo 26 dieną Briuselyje vyko tradicinis Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (VESK) išvažiuojamasis posėdis, kuriame dalyvavo 12 Lietuvos ministerijų bei Vyriausybės kanceliarijos atstovų.

  VESK nariai susitiko su aukštais ES institucijų pareigūnais, atsakingais už ES biudžeto, inovacijų, konkurencingumo, energetikos, klimato, gynybos ir saugumo politikos formavimą. Lietuvos ir ES institucijų atstovai  aptarė aktualiausius ES darbotvarkės klausimus, tarp jų – Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES.

  VESK, kurios sudėtyje yra visų ministerijų viceministrai, Vyriausybės kanceliarijos bei Europos teisės departamento atstovai, buvo sukurta 2009 metais, siekiant koordinuotos Lietuvos Europos Sąjungos politikos ir efektyvaus jos įgyvendinimo. Kartą metuose išvažiuojamasis VESK posėdis vyksta Briuselyje.

  EP naujienos

  Šią savaitę vykusioje EP plenarinėje sesijoje aptarti šie svarbiausi klausimai: diskutuota dėl kovo 21-22 d. EVT susitikimo išvadų, patvirtintas pranešimas dėl teisės viršenybės padėties ES (ypač Maltoje ir Slovakijoje); vyko bendrosios diskusijos dėl Mobilumo paketo (balsavimas dėl susijusių pranešimų nukeltas į balandžio plenarinę sesiją). Taip pat vyko diskusijos ir patvirtinti pranešimai dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, Europos taikos priemonės, Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (NDICI). Vyko diskusija „Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai“. Patvirtintas pranešimas dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (nuotr.) ir dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. EP patvirtino pranešimą dėl sezoninio laiko keitimo panaikinimo, dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių. Taip pat balsuota dėl  programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimo (2021-2027 m.) bei dėl Sąjungos švietimo, mokymo ir sporto programos „Erasmus“.

  EP rinkimų projekcija

  Remiantis kovo 29 d. EP ataskaita bei ankstesne EP projekcija, EPP (+7), S&D (+7) ir ECR (+7) prognozuojamas vietų augimas, tuo tarpu palaikymas EFDD (-9) ir „kitiems“ (-14)  mažėja labiausiai (pastariesiems priskirtos naujos politinės partijos ar judėjimai, kurie dar nėra paskelbę planų, prie kurios EP politinės grupės ketina prisijungti).

  EP pranešimas spaudai: http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/elections-press-kit/5/busimojo-parlamento-sudeties-projekcijos

  Trečioji ataskaita: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/political-landscape-developments/en-ee19-national-report-29-march-2019.pdf

  Brexit naujienos

  Kovo 29 dieną  JK Bendruomenių rūmai trečią kartą balsavo dėl JK išstojimo iš ES susitarimo ir vėl jam nepritarė. Atsižvelgdamas į tai, EVT pirmininkas nusprendė surengti skubų neeilinį EVT posėdį balandžio 10 dieną, kuriame bus sprendžiama dėl tolimesnių žingsnių. Remiantis ankstesniu EVT sprendimu, priimtu š.m. kovo 22 dieną, paskutinė JK narystės Europos Sąjungoje diena yra balandžio 12 diena. Jei JK prašytų papildomo pratęsimo, ji turės rengti Europos Parlamento rinkimus.     

  COREPER II darbotvarkė

  Kovo 27 d. diskutuota dėl TIS dėl geresnės teisėkūros tarptautinių susitarimų (IIA), dėl Europos vyriausiojo prokuroro skyrimo (EPPO), dėl Prieglobsčio suteikimo tvarkos reglamento, dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamentas (EBCG). Aptarta tolimesnė veikla po kovo 19 d. BRT, kovo 21–22 d. EVT susitikimų bei pasiruošimas balandžio 9 d. BRT posėdžiui bei ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimui.

   

  COREPER I darbotvarkė

  Kovo 27 d. COREPER I posėdžio darbotvarkėje: balandžio 15 d. AGRIFISH Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, tvirtinamas galutinis su EP suderėtas tekstas dėl vienos valstybės ribas peržengiančio bendrovių pertvarkymo, jungimo ir skaidymo direktyvos ir dėl socialinių sistemų koordinavimo reglamento (atidėtas 29 d. Coreper I posėdžiui), informacija po trilogo su EP ir bendro sutarimo tvirtinimas dėl bendrosios programos „Europos horizontas“ sukūrimo reglamento, informacija po trilogo su EP ir mandato deryboms su EP tvirtinimas dėl Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centro ir koordinavimo centrų tinklo įsteigimo reglamento, Pirm informacija apie Europos semestrą.

  Kovo 29 d. COREPER I posėdžio darbotvarkėje: informacija po trilogų su EP ir galutinių su EP suderėtų tekstų tvirtinimai dėl ES vartotojų apsaugos taisyklių modernizavimo direktyvos, Europos socialinės statistikos ir bendrosios transporto priemonių saugos reglamentų, informacija po trilogo su EP dėl Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centro ir koordinavimo centrų tinklo įsteigimo reglamento.

  Kiti įvykiai, vizitai, susitikimai

  Kovo 26 d. EK pirmininkas J.-C. Juncker kartu su Vokietijos kanclere A.Merkel, Prancūzijos prezidentu E.Makronu, JT Generaliniu sekretoriumi A.Guterres  dalyvavo Global Governance susitikime Paryžiuje

  Kovo 27 d.   EK pirmininkas J.-C. Juncker EP nariams pristatė kovo EVT susitikimų rezultatus.

  Kovo 27 d.  EVT pirmininkas D. Tusk EP nariams pristatė kovo EVT susitikimus. D.Tusko pasisakymo įrašas čia: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/27/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-march-european-council-meetings/