Kaip mus rasti?

Tel. +32 2 771 01 40
Faksas +32 2 771 45 97
El. paštas

Darbo ir praktikos galimybės

Sukurta 2015.10.26 / Atnaujinta 2021.08.10 13:22

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-s) pareigybę

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 3. turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;
 4. žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus;
 5. išmanyti atstovybės, ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles;
 6. žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vairuoja tarnybinę(es) transporto priemonę(es);

2. veža atstovybės darbuotojus, delegacijas, atstovybės svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;

3. prižiūri tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;

4. rūpinasi transporto priemonės(ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos(jų) remontą;

5. rūpinasi tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) draudimo reikalais;

6. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone(ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės(ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;

7. pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;

8. prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es), gabena krovinius į atstovybę ir iš jos;

9. prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;

10. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas: vairuotojo (-os) darbo patirtis, prancūzų ir arba anglų kalbos mokėjimas.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. 21.00 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti:

 1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV),
 2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba),
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus,
 4. teisę vairuoti (B kategorija) patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami atstovybės patalpose. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, gali būti priimtas sprendimas pokalbius vykdyti ir nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu. Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].